Rrëfimi i Ardian Tragaj për ngjarjen e datës 25 korrik 2012 tek mali i robit ku humbën jetën 2 persona dhe mbetën 3 të plagosur.

Materiali i mëposhtëm është origjinal. Mbaj përgjegjësinë morale dhe ligjore për të gjitha publikimet.

Kushdo nga mediat elektronike dhe ajo e shkruar është e lire të publikojë artikujt e mëposhtëm.

Në vazhdim do publikohen të gjitha ankimimet që janë bërë institucioneve të shtetit shqiptar.

Kërkesa

Durrës  më 12.03.2012

KERKESE

 Drejtuar:      Z. Sali    BERISHA Kryeminister i Republikes se Shqiperise

 TIRANE

 Z.Kryeminister, duke ju kerkuar ndjese per kohen qe do t’ju konsumoj, nisur nga fakti qe nuk po gjej zgjidhje nga strukturat perkatese  te organizimit  te Qeverise, po Ju drejtohem personalisht Ju per zgjidhjen konkrete te problemit qe kam.

Quhem Laureta Fatmir Tragaj, lindur  dhe banuese ne Lagjen nr 1, Rruga “Taulantia”  Durres.

Jam pronare e ligjeshme e Pasurise  1/188  me siperfaqe  7200  m 2, pasuri e cila ndodhet  ne fshatin Qerret, Komuna Golem-Kavaje, regjistruar ne  Z V R P P Kavaje, ne zonen  Kadastrale Numer 3101, Vol 14, faqe 79 te  regjistrit   ( bashkelidhur certifikata per  Vertetimin e Pasurise ,harta treguese, dhe kartela e pasurise se dt.02.11.2011).

Shqetesimi qe kam eshte : “Brenda siperfaqes se pasurise qe une posedoj,jane ndertuar  pa leje dy terrene sportive ,perkatesisht  fushe minifutbolli dhe fushe minibasketbolli,duke me zaptuar nje siperfaqe te konsiderueshme  te pasurise qe une posedoj.

Per zgjidhjen e ketij shqetesimi,pra per prishjen e ndertimeve pa leje,kam qe nga viti 2006 qe merrem duke ju drejtuar te gjitha organeve dhe institucioneve perkatese te pushtetit vendor dhe atij qendror,por deri tani qe po ju shkruaj,problemi qe kam nuk me eshte zgjidhur.Keshtu ,me kerkesa dhe ankesa i jam drejtuar kryetarit  te Komunes Golem-Kavaje,Z.Agron Agalliu ,INUK dega Durres,(respektivisht z.Anton Peci dhe z.Skender Koni),INUK Ttirane (z.Hekuran Hoxhalli,z.Gjergj Bojaxhi,z.Gezim Dauti dhe z.Gazmend Osmani)dhe se fundmi i jam drejtuar z.Sokol Olldashi si Minister  i Puneve Publike dhe transportit,por deri tani qe po ju shkruaj nuk eshte ndermarre  asnje veprim konkret.Terrenet sportive jo vetem nuk jane prishur por nga individe te vecante ka patur tentativa  per ndertime  te tjera pa leje brenda pasurise time,individe te cilet tashme jane evidentuar  dhe njihen si nga INUK e Komunes Golem,INUK dega Durres por edhe nga INUK Tirane ,por per cudi nuk ndermerret asnje veprim konkret  per prishjen e ndertimeve pa leje ne pasurine time,c’ka  do te thote  se keta individe nuk e njohin shtetin,ndersa organet per inspektimin ndertimor e urbanistik  qe nuk zbatojne kerkesat e ligjit Nr.9780 ,date 16.07.2007 “PER INSPEKTIMIN E NDERTIMIT “jane te paafta por dhe te korruptuara,sepse  ne Nenin 13 te ligjit te siper cituar,tekstualisht thuhet: “Perjashtimisht vendimet per prishjen e ndertimit te kunderligjeshem kane afat deri me 30 dite per zbatimin e tyre”,keshtu per prishjen e ketyre ndertimeve pa leje nga INUK dega Durres (Pergjegjes z.Anton Peci) eshte mbajtur  proces verbali  me nr.serie 003324 date 09.2.2009 ,por ndertimet pa leje brenda pasurise time ende nuk jane prishur,c’ka dote thote  se per zbatimin e ligjit nuk pyet njeri.Cdo gje ngel ne leter dhe vetem kaq ,ne nje kohe qe mbi pasurine private po behet masaker.

Z.Kryeminister,gjate ketyre viteve (2006 deri 2012) per zgjidhjen e shqetesimit  qe kam u jane drejtuar  te gjithe organeve te organizimit te sistemit shteteror per  te respektuar ligjin dhe shtetin e se drejtes,ndaj po ju drejtohem se fundmi Ju si me i madhi i shtetit me shpresen e plote se ,problemi qe kam do te gjeje zgjidhje konkrete ne menyre qe NE te mos i drejtohemi KANUNIT. Bashkelidhur ,Ju dergoj praktiken e ndjekur gjate ketyre viteve me organet e pushtetit Vendor  e Qendror. Duke shpresuar ne nje pergjigjie pozitive dhe konkrete

 img00222

Vërtetim

Materialet e mëposhtme vërtetojne dërgesën dhe pranimin e kërkesës.

img003

Çertifikatë

Çertifikatë për vërtetim pronësie nga zyra e regjistrimit te pasurise së paluajtshme.

Certifikata per Vertetim pronesie 1 Certifikata per Vertetim pronesie 2

Libreza

Libreza për pagesën e taksave në komunën Golem, Kavajë nga Laureta Tragaj per pronën tek Mali i Robit per vitet 2011, 2012, 2013.

Libreza per pagesen e taksave ne komunen golem kavaje 1 Certifikata per Vertetim pronesie 2

Kartelat e pasurisë

Aplikimi dhe pajsja me Kartele pasurie per vitet 2009,2010,2011,2012,2013 nga ZVRPP kavaje.

Aplikimi dhe pajsja me Kartele pasurie per vitin 2009 nga zvrpp kavaje 1   Aplikimi dhe pajsja me Kartele pasurie per vitin 2009 nga zvrpp kavaje 2 Aplikimi dhe pajsja me Kartele pasurie per vitin 2009 nga zvrpp kavaje 3 Aplikimi dhe pajsja me Kartele pasurie per vitin 2010 nga zvrpp kavaje 1 Aplikimi dhe pajsja me Kartele pasurie per vitin 2010 nga zvrpp kavaje 2 Aplikimi dhe pajsja me Kartele pasurie per vitin 2010 nga zvrpp kavaje 3 Aplikimi dhe pajsja me Kartele pasurie per vitin 2011 nga zvrpp kavaje 1 Aplikimi dhe pajsja me Kartele pasurie per vitin 2011 nga zvrpp kavaje 2 Aplikimi dhe pajsja me Kartele pasurie per vitin 2011 nga zvrpp kavaje 3 Aplikimi dhe pajsja me Kartele pasurie per vitin 2012 nga zvrpp kavaje 1 Aplikimi dhe pajsja me Kartele pasurie per vitin 2012 nga zvrpp kavaje 2 Aplikimi dhe pajsja me Kartele pasurie per vitin 2012 nga zvrpp kavaje 3 Aplikimi dhe pajsja me Kartele pasurie per vitin 2012 nga zvrpp kavaje 4 Aplikimi dhe pajsja me Kartele pasurie per vitin 2012 nga zvrpp kavaje 5 Aplikimi dhe pajsja me Kartele pasurie per vitin 2013 nga zvrpp kavaje 1 Aplikimi dhe pajsja me Kartele pasurie per vitin 2013 nga zvrpp kavaje 2 Aplikimi dhe pajsja me Kartele pasurie per vitin 2013 nga zvrpp kavaje 3 Aplikimi dhe pajsja me Kartele pasurie per vitin 2013 nga zvrpp kavaje 4 Aplikimi dhe pajsja me Kartele pasurie per vitin 2013 nga zvrpp kavaje 5

Kërkesa dhe Ankesa

Kerkesat dhe Ankesat drejtuar organeve te pushteti vendor dhe qendror per prishjen e ndertimeve te kundraligjshme te ndertuara ne pronen.

Kerkesat dhe Ankesat drejtuar organeve te pushteti vendor dhe qendror per prishjen e ndertimeve te kundraligjshme te ndertuara ne pronen 1 Kerkesat dhe Ankesat drejtuar organeve te pushteti vendor dhe qendror per prishjen e ndertimeve te kundraligjshme te ndertuara ne pronen 2 Kerkesat dhe Ankesat drejtuar organeve te pushteti vendor dhe qendror per prishjen e ndertimeve te kundraligjshme te ndertuara ne pronen 3 Kerkesat dhe Ankesat drejtuar organeve te pushteti vendor dhe qendror per prishjen e ndertimeve te kundraligjshme te ndertuara ne pronen 4 Kerkesat dhe Ankesat drejtuar organeve te pushteti vendor dhe qendror per prishjen e ndertimeve te kundraligjshme te ndertuara ne pronen 5 img049 img050 img051 img052 img053 img054 img055 img056 img057 img058 img059 img060 img061 img062 img063 img064 img065 img066 img067 img068 img069 img070 img071 img072 img073 img074 img075 img076 img077 img078 img079 img080 img081 img082 img083 img084 img085 img086 img087 img088 img089 img090 img091 img092 img093 img094 img095 img096

img097

img098

img099

img100

img101

img102

img103

img104

img105